Devletler Ve Toplumsal Devrimler

Devletler Ve Toplumsal Devrimler
Our Price$25.99
Code116588
AuthorTheda Skocpol
ISBN9755333762
Barcode9789755333762
EditorYavuz Alogan
Translated byS. Erdem Türközü
Publisherİmge Kitabevi
PublishedIstanbul, Jul. 2004
Pages605
Weight2.67

    Not in Stock. Usually ships out in 2-4 weeks depending on availability.


Theda Skocpol'ün, ilk baskısı 1979'da yayımlanan Devletler ve Toplumsal Devrimler adlı bu yapıtı, "tarihsel sosyolojinin" klasiklerindendir. Skocpol, toplumsal devrimler üzerine kuramını geliştirirken, daha önce aynı kümede değerlendirilmeyen Fransa, Rusya ve Çin devrimlerinin yanı sıra, bir toplumsal devrimle sonuçlanmayan 17. yüzyıl İngilteresi ve 1848 Prusyasını da alır. Toplumsal devrimlerin incelenmesinde, karşılaştırmalı tarihsel çözümleme yöntemini kullanan yazar, bir devrimci durumun ortaya çıkışında uluslararası devletler sisteminin rolünün altını çizer; bir devrimci durumun bir toplumsal devrime dönüşmesinde de köylülüğün rolünü vurgular.