Jak İhmalyan - Sürgünde Bir Ressam / A Painter in Exile

Jak İhmalyan - Sürgünde Bir Ressam / A Painter in Exile
Our Price$27.56
Price Before$110.23
Code100724
AuthorMayda Saris
ISBN9756158296
Barcode9789756158296
PublisherBirzamanlar Yayıncılık
Publishedİstanbul, 2013
Pages264
Weight2.03


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Ara Güler'in önsözü ve fotoğraflrıyla / Foreword and photographs by Ara Güler

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak İhmalyan (İstanbul, 1922 - Moscow, 1978) was forced to go abroad, when as an Armenian communist young painter he was denied the right to life in the Turkey of 1940s. He was known for his paintings that reflected his extraordinary soulful, pristine inner world. When İhmalyan illustrated a book of Nâzım Hikmet, the great poet expressed his admiration for his art: "One day I will write poems so as to be worthy of your paintings." With this book, Jack İhmalyan returns to his country 64 years later.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak İhmalyan (İstanbul, 1922 - Moskova, 1978) Ermeni komünist genç bir ressam olarak 1940'ların Türkiyesinde kendisine hayat hakkı tanınmayınca yurtdışına çıkmak zorunda kaldı. Olağanüstü duygulu, tertemiz iç dünyasını yansıtan tablolarıyla tanındı. Yakın arkadaşı Nâzım Hikmet, şiir kitabını resimleyen İhmalyan'ın sanatına olan hayranlığını "Bir gün öyle şiirler yazacağım ki, senin resimlerine layık olsun" sözleriyle ifade eder. Jak İhmalyan 64 yıl sonra bu kitapla ülkesine dönüyor.