İstanbul'un 100 Mezar Taşı

İstanbul'un 100 Mezar Taşı
Our Price$12.99
Price Before$18.20
Code104825
AuthorAli Rıza Özcan
ISBN6054595228
Barcode9786054595228
EditorEsra Erkal, Güney Ongun
Publisherİstanbul Belediyesi Kültür A.Ş.
Publishedİstanbul, 2012
Pages181
Weight1.24


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Arapça kökenli bir kelime olan mezar kelimesi; "ziyaret yeri, ziyaret edilen ve ölünün gömüldüğü yer" anlamlarına gelir. Bunun yanında mezara; kabir, sin, makber, makbere medfen, inzivagâh, habgâh (uyku yeri) ve aramgâh-ı ebedi (sonsuz dinlenme yeri), halvetgâh-ı manevi (manevi görüşme yeri) gibi isimlerde verilmiştir.

Mevleviler, ölüler ve mezarlıklar için "susanlar, susmuşlar" anlamında "hamuşân" ifadesini kullanırlar. Toplu halde bulunan mezarlar ise mezalık, mezaristan, kabristan veya hazire olarak anılır.

Cami, tekke, türbe etrafında bulunan hususi mezarlıklar için ise hazire tabiri kullanılır.Mezarlar üzerine dikilen veya konulan taşlar; genellikle kapak taşı, baş taşı, ayak taşı olmak üzere üç kısımdan oluşur.

İstanbul'un 100 Mezar Taşı adlı çalışmada İstanbul mezarlık, hazire ve müzelerinde bulunan mezar taşlarının seçiminde; yüzyıl, meslek grupları, cinsiyet, estetik, şahsiyet, coğrafya, ölüm sebebi gibi, kriterler göz önünde tutulmuştur. Bunun yanında taşlar; yazı çeşidi, serpuş, süsleme unsurları açısından da değerlendirilmeye çalışılmıştır.

İstanbul'da farklı din ve dönemlere ait mezarlara örnek olarak; Roma, Bizans, Musevi, Rum, Protestan ve Ermeni, Katolik mezar taşları çalışmaya dahil edilmiştir.
- Ali Rıza Özcan