Pazarlama ve Satış Yönetimi İlişkisinin Genetik Kodu

Pazarlama ve Satış Yönetimi İlişkisinin Genetik Kodu
Our Price$7.99
Price Before$10.99
Code118938
AuthorKansu Özbey
ISBN9756530588
Barcode9789756530588
EditorÖzgür Kalyoncu
PublisherOm Yayınevi
PublishedIstanbul, Dec. 2003
Pages184
Weight0.99


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Bilgi çağında olduğumuzun sürekli vurgulandığı bir dönemde, birbirleriyle uyumlu çalışması gereken birimler gerçekte bilgiden ne oranda yararlanıyor? Bir organizasyonun başarısında bilginin önemi nedir? Bilgi paylaşımı ne derece yapılıyor? Değişim ve dönüşümü günün şartlarına uyum sağlayacak biçimde gerçekleştirip, daha ileriye gidebilmek için bilgi kullanılıyor mu? Bu soruları satışın öneminden yola çıkarak yanıtlarken, değişen müşteri ve pazar yapısıyla ilgili güncel bilgi elde etmede ve pazarlamada geliştirilen yeni kavramlarda en doğru kaynak olan satış ekibinin öneminin ihmal edildiğini söyleyebiliriz. Bu kitap, bilginin etkin kullanıldığı "öğrenen organizasyon"da pazarlama ve satışın fonksiyonlarını ve de aralarındaki ilişkiyi yeniden tanımlamak için hazırlandı.