Kazakistan - Türkün Üç Bin Yılı

Kazakistan - Türkün Üç Bin Yılı
Our Price$5.26
Price Before$21.02
Code119052
AuthorS. G. Klyashtorny, T. I. Sultanov
ISBN9758839039
Barcode9789758839032
Translated byAhsen Batur
PublisherSelenge Yayınları
PublishedIstanbul, Dec. 2003
Pages388
Weight1.80


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Kazakistan'ın eski tarihi, her şeyden önce M.Ö. III-II. Binyıllarda, Volga ile Altaylar arasındaki bozkırları mekan tutan çarvacı (haycancılıkla uğraşan) göçebelerin tarihidir. Bozkır sakinlerinin etnik yapısı, üçbin yıllık tarih boyunca değişilikler geçirmiştir ki, biz de bu değişim dinamiği üzerinde duracağız. Bununla birlikte, burada teşekkül eden çarvacılık ve havyancı-ziraatçilik ekonomisi ve hatta aynı şekilde bu ekonomiye paralel gelişen kültürler, hiç bir zaman geçmiş çağların geleneklerinden tam olarak kopmamıştır.