Gelişim Sürecinde Türk Tiyatrosu

Gelişim Sürecinde Türk Tiyatrosu
Our Price$2.50
Price Before$9.99
Code119062
AuthorSevda Şener
ISBN9756363126
Barcode9789756363126
EditorFiliz Özkan
PublisherAlkım Yayınevi
PublishedIstanbul, Nov. 2003
Pages232
Weight1.18


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Bugün oyun yazan, tiyatro yapan sanatçıların birikimi içinde kendi kültürünün ürünleri olduğu kadar Batı sanatının klasik ve modern ürünleri de varır. Sanatın bu uluslararası boyutunu yadsıyamayız. Sanatçı evrensel boyutlar içinde düşünür, tasarlar, düşler, üretir. Özlenen sentez çoğu kez kendiliğinden gerçekleşir. Sevda Şener, ülkemizde tiyatro sanatının gelişim doğrultusunu belirlemeye çalışırken bu sanatın kendi sesini arama sürecini dikkate alıyor, bu süre içinde hangi aşamalardan geçtiğini, hangi noktaya geldiğini ve nereye doğru yöneldiğini saptamaya çalışıyor. Böyle bir saptama tiyatromuzun gelişimini olduğu kadar bu gelişimi etkileyen koşulları da gösterecek, bizi bu koşulları iyileştirme yollarının neler olabileceği konusunda düşündürecektir.