Cogito Sayı: 36 / Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe

Cogito Sayı: 36 / Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe
Our Price$10.49
Price Before$14.99
Code119654
AuthorÇeşitli
ISBN1300288036
Barcode97713002880360
EditorE. Efe Çakmak
PublisherYapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKY)
Publishedİstanbul, Jul. 2003
Pages334
Weight1.59


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


İçindekiler
Cogito'dan / Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe
Besim F. Dellaloğlu - Ömer Naci Soykan - Ferda Keskin / Bir Giriş - Adorno Yüz Yaşında
Besim F. Dellaloğlu / Adorna ve Yapıtı
Leo Löwenthal / Theodor Adorna'yla Anılarım
Theodor W. Adorno / Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken
Jürgen Habermas / Mitle Aydınlanmanın Kördüğümü: Max Horkheimer ve Theodor Adorno
Jean-François Lyotard / Şeytan Adorno
Teo Grünberg - David Grünberg / Toplum Bilimleri Yönteminde Pozitivizm - Adorno Popper Tartışması
Samuel Weber / "Allemal is nicht Immergleich" - Eleştirel Kuram ve Okuma
David Kaufman / Adorno ve Tanrı'nın Adı