Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler

Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler
Our Price$8.49
Price Before$11.99
Code138167
AuthorZiya Gökalp
ISBN9753435574
Barcode9789753435574
PublisherKaynak Yayınları (Beyoğlu)
Publishedİstanbul, Temmuz 2009
Pages168
Weight0.92


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Ziya Gökalp'in "Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler" başlıklı bu raporunda, Osmanlı idari yapısının bozularak doğuda feodal bir yapının oluşması Sultan Selim ve Sultan Süleyman devirlerine kadar götürülmektedir. Ziya Gökalp bu feodal düzenin nasıl yayılıp yerleştiğini "Halkçılık" başlıklı makalesinde yetkinlikle ele alır. İdari yapının bozulma nedenlerini iyi bildiğinden yeni kurulacak milli devletin sınırları içerisinde herhangi bir muhtariyete, aşiret ve cemaat düzenine yer olmadığını ve olamayacağını da biliyordu. Bu nedenle yüzyıllarca kapalı toplum halinde süregelen bu yapının sosyolojik araştırmasını yapma gereği duymuştur. Hazırladığı raporu yalnız sosyolojik bakımdan değil, tarihi, etnolojik ve kültürel malzemeler içerdiği için de değerlidir.