Glass Cup - Kalendermesrep

Glass Cup - Kalendermesrep
Our Price$13.13
12 to 24 $11.82
25 to 48 $11.16
49 to 500 $10.50
Code161949
Producer / ArtistPaşabahçe
MaterialGlass
DimensionsL 4"
Weight0.20

    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Glass Cup - Kalendermesrep
(PAŞABAHÇE Lügat Kalendermeşrep Kupa)

A coffee cup is a container that coffee and espresso-based drinks are served in. Coffee cups are typically made of glazed ceramic, and have a single handle for portability while the beverage is hot. Ceramic construction allows a beverage to be drunk while hot, providing insulation to the beverage, and quickly washed with cold water without fear of breakage, compared to typical glassware.

kalender meşrep

(sıfat) Düşünce ve davranışlarında kalender olan (kimse)

kalender
(isim.Farsça) Kalender
1. isim Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint
2. Özensiz giyinmiş, kılıksız kimse
3. Yalnız birisi hareketli üst üste konulmuş belirli sayıda silindirden meydana gelen ve düzgün yüzeyli kâğıt üretmek için kullanılan bir makine
4. zarf Özensiz, kılıksız bir biçimde
"İnsan kalender gezmekten rahat edebilir." - H. Taner

meşrep
(isim.eskimiş Arapça) meşreb
1. isim Yaradılış, huy, karakter, mizaç "Bunların arasında bilhassa Vehbi Dede isminde Mevlevi bir musikişinas tanıdı ve meşrebine uygun buldu." - H. E. Adıvar
2. Davranış biçimi "Kişilik genel çizgisi, meşrep olarak bilinir." - N. Ataç