İngilizce Görsel Sözlük - Visual Dictionary (CD-ROM)

İngilizce Görsel Sözlük - Visual Dictionary (CD-ROM)
Our Price$17.49
Price Before$24.52
Code38012
Barcode8697521331120
StudioEuroSoft
Year2009
LanguageTurkish
FormatThis movie is in VCD (VideoCD) format. It has no subtitles, no language selections.
Weight0.47


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Yaş Grubu: 6 -14

Neden Yeni Bir Sözlük?

Öğrenmeye yönlendirmek, kelimeler ve kavramlar arasında ilişkiler kurarak ezberlemeden öğrenmelerini sağlamak için.

Hedefimiz bir sözcüğün anlamını karmaşık ve uzun sözcüklerle değil doğrudan resimle ve sesle ilişkilendirerek öğretmek olduğu için...

Görselliğin öğrenme üzerindeki etkisinin tartışmasız yararlarını bildiğimiz için...

İngilizce kelimeler öğrenmek isteyen birisinin özellikle bir öğrencinin teknik terim ve sözcüklerin alfabetik olarak yazıldığı bir sözlük dışında yararlanabileceği bir kaynak olmadığı için...

Görsel Sözlük Nedir?

Bu sözlükte seçilen sözcükler, birebir resimlerle tanımlanabilir. Şekil, çizim, fotoğraf veya renklerle anlatılabilir. O yüzden soyut isimler, fiil, sıfat, zarf gibi sözcükler yer almamaktadır. Burada kavramlar açıklanmamakta, sadece adlandırılmakta ve seslendirilmektedir. Burada isimler, yazılı tanımlar olmaksızın listelenmiştir.

Bu sözlükte özel bir takım alanlardaki teknik terimler de yer almamaktadır. Çünkü buradaki sözcükler ortalama bir ilköğretim öğrencisinin ihtiyaç duyabileceği şekilde hazırlanmıştır. Kavramlar birbirleriyle ilişkilendirilerek belli bir grup başlığı altında toplanmış ve her bir grup kendi içerisinde olduğu gibi diğerleriyle de ilişkilendirilerek hızlı bir erişim sunulmuştur.

Görsel Sözlükte Neler Var?

Görsel Sözlük, akıcılık ve kolay erişebilirlik özelliklerini taşıyan ve öğrencilerimiz tarafından gereksinim duyulabilecek yüzlerce terim ve kavramı barındırmaktadır.

Sözlük tamamen görsel olduğu için, her bir sözcüğün tanımının tam karşılığı olan resimlerin kullanılmasına özellikle özen gösterilmiştir.

1300'a yakın sözcük 15 ana konu başlığı ve 36 alt başlık ile hem tematik hem de alfabetik gruplanmıştır. Her bir grubun kendi arasında ve diğer bölümlerle ilişkilendirilmesinde hızlı bir kullanıcı ara yüzü hazırlanmıştır.

İngilizce sözcüklerin yazılışları oldukça farklı olabilmektedir. Sözcüklerin kullanım sıklıkları ve yazılışlarının güncel kullanılan dilde olmasına dikkat edilmiştir. Günlük konuşma dilimizde, seyrettiğimiz filmlerde, dinlediğimiz şarkılarda yer alan Amerikan İngilizcesindeki kullanımları esas alınmıştır.

İnanıyoruz ki kendi grubunda ilk olan bu ürün, çocuklarımızın İngilizce sözcükleri öğrenmelerinde en büyük yardımcıları olacak.