Topkapı Palace Museum - Holy Relics / Culture Series 5 (DVD)

Topkapı Palace Museum - Holy Relics / Culture Series 5 (DVD)
Our Price$10.49
Price Before$14.88
Code38958
Barcode8699261890042
StudioAti Müzik
Year2012
FormatDVD
LanguageTurkish, English, German, Bulgarian, French, Spani
SubtitlesNone
Region2 [Europe]
Weight0.26


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile Hilafet (Halifelik) Abbasilerden Osmanlı padişahlarına geçmiştir. Aynı yılda, son Abbasi Halifesi III. Mütevekkil'de bulunan Hz. Peygamber'in Hırkası (Hırka-i Saâdet) Yavuz Sultan Selim'e verilmiştir.

Kuran'ı Kerim'de adı geçen bütün peygamberlere inanmak İslam dinine göre İmanın şartlarından biri olmasından dolayı, Osmanlı padişahları, Peygamber Efendimizin (s.a.s), dinen hürmete şayan kişilerin ve kutsal mekânlarında kalma eşyaları ile tüm peygamberlerden kalan eşyalara hürmet gösterip, yanlarında toplamaya özen göstermişlerdir.

Yavuz Sultan Selim'le başlayan Kutsal Emanetlerin akışı 20. yüzyıl başlarına kadar çeşitli yollarla devam etmiştir.

29 Aralık 2007 tarihinde, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Bölümünde kayıtlı Emanetlerin toplam sayısı 605 adettir.