Amerikan Cinneti / 11 Eylül Amerika'yı Nasıl Değiştirdi?

Amerikan Cinneti / 11 Eylül Amerika'yı Nasıl Değiştirdi?
Our Price$6.04
Price Before$24.15
Code44688
AuthorZeynep Atikkan
ISBN9750811291
Barcode9789750811296
EditorKorkut Tankuter, Mahmure İleri
PublisherYapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKY)
Publishedİstanbul, Eylül 2006
Pages493
Weight2.22


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Atikkan, kitabında Demokrat Clinton döneminden Cumhuriyetçi Bush dönemine ABD’nin iç ve dış politikasına, ama özellikle de 11 Eylül sonrasında bu politikalarda yaşanan değişime ışık tutuyor. Bunu yaparken, kitabında çok geniş bir bölümü de medyaya ayırıyor. Başkan Bush’un istilacı dış politikalarına karşı üç maymunu oynayan yaygın medyaya karşın, bloglardan yükselen muhalefete dikkat çekiyor.

“Sonuçta tekelleşmiş medya, Irak çılgınlığının bir parçası oldu. Değişik görüşler ve haberler internet sitelerinde, kişisel bloglardaydı. Bloglarda çılgınlık, fantezi de vardı. Ama bloglarda gazetecilik de yapıldı. Irak savaşı sırasındaki bazı bloglardaki haber ve yorumlar referans olarak dünya basınında kullanıldı. Zaten Amerikan iç politikası da büyük çapta siber âlemde şekillenmeye başladı. Bu eğilim, 2004 seçimlerinde uç verdi: 2008’deki Başkanlık seçimlerinin kampanyası, siber dünyaya kayacak. Bloglarda uçuşan siyasi mesajlar seçimlerin yönünü tayin edecek.” -Zeynep Atikkan