İcra ve İflas Kanunu / Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat

İcra ve İflas Kanunu / Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat
Our Price$10.49
Price Before$14.99
Code45606
AuthorAbdürrahim Karslı
ISBN975618907X
Barcode9799756189077
PublisherAlternatif Yayıncılık (İstanbul)
Publishedİstanbul, Temmuz 2005
Pages643
Weight2.82


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda hedeflenen, öncelikle öğrencilerimize tam ve doğru bir kanun metni sunmaktır. Konuya ilişkin seçilmiş Yargıtay kararlarının hem uygulamayı yansıtması hem de kanunun anlaşılması açısından faydalı olduğunu gördük. Onun için bunları, değişiklikleri de nazara alarak işledik. Fakat Kanunda bazı hükümler tamamen değişmesine rağmen, eski hükümlere ilişkin verilen bazı kararları metinden çıkarmadık. Çünkü bu eski kararlar yeni hükümlerin uygulanmasında da yardımcı ve yol gösterici olacağı kanaatindeyiz.