Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
Our Price$9.99
Price Before$13.99
Code45611
AuthorAbdürrahim Karslı
ISBN9756189134
Barcode9789756189139
PublisherAlternatif Yayıncılık (İstanbul)
Publishedİstanbul, Nisan 2006
Pages422
Weight1.94


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


<İ>Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

Bu çalışma Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlk Derece Mahkemeleri ile İstinaf Mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yetkileri hakkında kanunlarda en son değişiklikleri ihtiva etmektedir. Bu güne kadar uygulaması olan hükümlere ilişkin seçilen Yargıtay Kararları ise, ilgili maddeler altına işlenerek, hükmün anlaşılmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Bu sebeple çalışmanın hem öğrencilerimiz hem de uygulayıcılar için faydalı olacağı kanaatindeyiz.