İcra ve İflas Hukuku ile İlgili Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar - II

İcra ve İflas Hukuku ile İlgili Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar - II
Our Price$16.49
Price Before$22.99
Code45614
AuthorTimuçin Muşul
ISBN9756189207
Barcode9789756189207
PublisherAlternatif Yayıncılık (İstanbul)
Publishedİstanbul, Ağustos 2006
Pages1149
Weight4.85


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


"İcra ve İflas Hukuku ile ilgili Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar" adını taşıyan serinin I. Kitabının yayınlanmasından sonra 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda 5092, 5219, 5311, 5328 ve 5358 sayılı kanunlar ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan yeni düzenlemelerle ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan çeşitli sorunların çözümüne katkıda bulunup adaletin tecellisine yardımcı olmak amacıyla tarafımızdan hazırlanan bilirkişi raporları ve hukuki mütalaaların çok sayıda birikmesi üzerine serinin II. Kitabını yayınlamaya karar verdik.

Bu ll. Kitapta yer alan bilirkişi raporları ve hukuki mütalaaların çok büyük bir kısmı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun'da yapılan son değişikliklerin uygulamada ortaya çıkardığı yeni sorunların çözümüne ilişkindir. Sorunların çözümünde, yılların birikimi olan teknik bilgi ve uygulamada kazanılan tecrübenin ışığı altında, sadece teori ve mevzuat değil, yeni düzenlemelerle karşılanması amaçlanan pratik ihtiyaçların neler olduğunu gösteren genel gerekçe ve madde gerekçeleri de dikkate alınmıştır.