Organik Kimya / Modüler Piramit Sistemi (MPS) - ÖSS Hazırlık

Organik Kimya / Modüler Piramit Sistemi (MPS) - ÖSS Hazırlık
Our Price$13.49
Price Before$18.60
Code52815
AuthorNicholas Sparks
PublisherKarakök Yayınları
Publishedİstanbul, 2007
Pages200
Weight1.05


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Modüler Piramit Sistemi'nde pratik yöntem ile teorik yöntem örtüşmüştür. Genellikle uygulamaya geçirilmeyen ve ihmal edilen amaç ve davranışlar sorular ile ifade edilmiştir. Bu bağlamda Modüler Piramit Sisteminde her köşetaşı bir davranışın soru biçimde yazılmasıdır. Köşetaşı, bir piramitin köşesindeki taş gibi düşünülmüştür bu taş belirlenmiş olan yere konulduktan sonra aynı sıraya ait taşlar kolayca yerleştirilebilecektir köşetaşı, açıklamalı çözüm ile anlatıldıktan sonra verilen 6 alıştırma sorusu kolayca çözülebilecektir. MPS OrganikKimya kitabımız yeni sınav sistemi ve müfredatına göre düzenlenmiştir.