Sesli Edebiyat 2 / Öyküler - Sesleniyor / 100 Yazar 100 Öykü 22 İşitsel CD -Özel Kutulu-

Sesli Edebiyat 2 / Öyküler - Sesleniyor / 100 Yazar 100 Öykü 22 İşitsel CD -Özel Kutulu-
Our Price$128.99
Price Before$183.75
Code62491
ISBN9944295079
Barcode9789944295079
PublisherDeniz Müzesi Kültür Yayınları
Publishedİstanbul, Kasım 2009
Pages1
Weight4.65


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


1952 sonrasında doğan 100 yazarımızın 100 öyküsünden oluşan 22 CD'lik bir set.

Sesli Edebiyat Öyküler 'SES’leniyor'un birinci setinde olduğu gibi, yine her yazarımızdan bir öykü seslendirildi. Her öykü için özgün müzik hazırlandı.

"Türk Öykücülüğünün başlangıcından günümüze 'öykü yazarı' kimliği öne çıkmış, 1844-1952 yılları arasında doğan 99 değerli edebiyatçımızın birer öyküsü ile halk hikayelerimizin atası sayılan Dede Korkut'un ünlü Deli Dumrul Öyküsü'nün, yine ülkemizin önde gelen sanatçıları tarafından seslendirildiği "Sesli Edebiyat-Öyküler SES'leniyor" bundan sonra bir seri olarak devam edecek projemizin ilk aşamasını oluşturuyor."

"1938 yılında, Amerika'nın Grover's Mill kasabasında sakin geçen gün, radyodan duyulan flaş bir haberle kesilir... Marslılar New Jersey semalarındadır..."

Orson Welles, 1938'de H.G. WelIs'in "The War Of The Worlds-Dünyalar Savaşı" kitabından uyarlayıp seslendirdiği radyo oyunuyla, dinleyenleri Marslıların dünyayı gerçekten istila ettiğine inandırmıştı. Geçen yüzyılın başlarında yaşamımıza giren radyo ve bu araç sayesinde hızlı bir gelişim gösteren "radyofonik sanatlar" bugün de bizleri Welles'in uyarlaması kadar büyülüyor. Çünkü çoğumuz küçüklüğümüzden bu yana masallar dinleyerek büyüdük, halk hikayeleri anlattık, şiir dinletilerinde "ses"in yorum gücünü keşfettik. Edebiyatın yalnız okunabilir değil, aynı zamanda dinlenebilir bir tür olduğunu kavradık. İşte 'Sesli Edebiyat' projesini kurgularken, bizi büyüleyen bu özel 'güçten' yani 'ses'in yorum gücünden yola çıktık. Yazınımızın öykü dağarcığını "sesli" hale getirmeyi düşledik. Sesli Edebiyat ana başlığı altında gerçekleştirdiğimiz "Öyküler 'Ses'leniyor", bu düşüncenin bir ürünüdür. Sesli edebiyatı kısaca, "yazılı edebiyat ürünlerinin-özellikle de roman ve öykünün-müzik/tiyatro gibi sanat disiplinleri ve radyo oyununun dramatik/teknik unsurları ile harmanlanıp seslendirilmesi" biçiminde tanımlayabiliriz.

Sesli edebiyat, dünyada yazılı edebiyatın bir alt türü olarak sınıflandırılıyor. Başta Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarında olmak üzere uzun süredir bu alanda çalışmalar yapılıyor ve sesli edebiyat ürünleri, sözü edilen bu coğrafyalardaki kültürel tüketim alışkanlıklarıyla da bağlantılı olarak büyük bir ilgi görüyor. Biz de bu projede öyküler anlatıyoruz. Ama bu anlatım, ne 'metin okumaya' ne de tam anlamıyla bir 'radyofonik oyun'a benziyor. Bizim ortaya koyduğumuz ikisinin arasında, ikisinden de beslenen kendine özgü bir tarz'. Öyküler, metnin yapısına göre yeri gelince tek sesle, yeri gelince de birden fazla sesle canlandırılıyor.