Tragedyanın Doğuşu (Karton Kapak)

Tragedyanın Doğuşu (Karton Kapak)
Our Price$7.99
Price Before$10.99
Code65199
AuthorFriedrich Wilhelm Nietzsche
ISBN9944888325
Barcode9789944888325
Translated byMustafa Tüzel
PublisherTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Publishedİstanbul, Mart 2010
Pages152
Weight0.95


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Yunan kültürünün aydınlanma üzerine etkisi ve estetik kuramına Nietzsche'nin bakışı.

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): Geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir dille eleştiren çağdaş felsefecilerdendir. Bonn Üniversitesi'nde teoloji okumaya başlarken Nietzsche daha sonra filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi'nde öğrenimini sürdürdü, henüz öğrenci iken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday gösterildi. 1869'da sınav ve tez koşulu aranmadan, yalnızca yazılarına dayanarak doktor ünvanı verilen Nietzsche profesörlüğü sırasında klasik filoloji çalışmalarından uzaklaştı ve felsefeyle uğraşmaya başladı. Tragedyanın Doğuşu, Zamana Aykırı Bakışlar, İnsanca Pek İnsanca, Tan Kızıllığı, Şen Bilim, Böyle Söyledi Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü, Ecce Homo, Wagner Olayı, Dionysos Dithyrambosları, Putların Batışı, Antichrist, Nietzsche Wagner'e Karşı başlıca büyük eserleri arasında yer almaktadır.