Hitit Turkish Language Teaching Set - Book #3 - Advanced

Hitit Turkish Language Teaching Set - Book #3 - Advanced
Our Price$73.99
Price Before$105.00
Code71601
ISBN9789754828023
Barcode9789754828023
PublisherTömer Yayınları
PublishedAnkara, 2010
Pages271
Weight1.79


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


"Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı"

This is the third part of a three part Turkish language set. Each part (first for beginner, second for intermediate and third for advanced) consists in.
  • A study book.
  • A practice book.
  • A CD for audio material.
Ankara Üniversitesi Tömer Dil Öğretim Merkezi 2001 yılından başlayarak yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Durmaksızın gelişen dünyanın değişen koşullarına uyum sağlayabilmek, kullanılan ders araç-gereçlerini güncelleştirmek, eğitim kalitesini evrensel ölçütlere göre yeniden düzenlemek amacıyla yeni hedefler belirlenmiştir. Bu süreçte tüm Tömer şubelerinin mevcut yapıları ve standartları gözden geçirilmiş, eğitim anlayışı ve kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu değişim, en önemli ve öncelikli misyonu yabancılara Türkçe öğretmek olan Tömer'de kullanılan eğitim materyallerinin yenilenmesi çalışmalarıyla başlamıştır.

Türkçe öğretiminde kullanılan ders araç-gereçlerinin yenilenmesi, çağdaş bir içeriğe kavuşturulması düşüncesinden hareketle kendine yeni hedefler belirleyen; çağdaş yöntem, teknik ve materyallerle dil öğretimine taze bir soluk getirmek isteyen Tömer, yeni bir Türkçe Öğretim Seti hazırlamak için Şubat 2001'de Ankara'da bir proje başlatmıştır. Bu proje, Hitit Türkçe Öğretim Seti adını taşımaktadır. Hitit Türkçe Öğretim Seti, bütünüyle Tömer'in akademik ve idari personelinin ürünüdür.

Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan Hitit Türkçe Öğretim Seti, dünyanın pek çok ülkesinde Türkçe öğreten kişi, kurum ve kuruluşların kullanımına sunulmuştur. Türkiye'de ya da yurt dışında Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırlanan bu set, dört temel dil becerisinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesini sağlayacak öğretim araç-gereçlerini içermektedir.

Ders Kitapları: Hitit Türkçe Öğretim Seti'nin içinde, her biri 16 üniteden oluşan 3 ana ders kitabı (Hitit 1, 2, 3) bulunmaktadır. Hitit 1, Temel Türkçe 1, 2 ve 3 düzeylerine; Hitit 2, Orta Türkçe 1, 2 ve 3 düzeylerine; Hitit 3 ise Yüksek Türkçe 1, 2 ve 3 düzeylerine yöneliktir.

Çalışma Kitapları Hitit Türkçe Öğretim Seti'nde, ders kitaplarına paralel olarak hazırlanan ve ünitelerle ilgili pekiştirme alıştırmalarını ve sınıf içi uygulamaları içeren 3 çalışma kitabı yer almaktadır.

Dinleme Kasetleri: Ders kitaplarının içindeki dinleme parçaları ve çalışmalarının yer aldığı, içeriği her düzey için ayrı ayrı belirlenmiş olan toplam 6 kaset bulunmaktadır.