The Historic Synagogues of Turkey / Türkiye'nin Tarihi Sinagogları

The Historic Synagogues of Turkey / Türkiye'nin Tarihi Sinagogları
Our Price$26.49
Price Before$37.80
Code88629
AuthorJoel A. Zack, Devon Jarvis
ISBN615239484
Barcode9780615239484
PublisherGözlem Gazetecilik Basın ve Yayın
Publishedİstanbul, 2012
Pages201
Weight1.90


    In stock. Usually ships out in 1 business day.


Yahudilerin küçük büyük, mütevazi ve heybetli ibadethaneleri; bir zamanlar uçsuz bucaksız ve kudretli Osmanlı İmparatorluğu'nun ve halefi Cumhuriyeti'nin çoğu şehir ve kasabalarına yayılmıştı. Bu sinagogların büyük bir çoğunluğu, arkalarında varlıklarına dair belli belirsiz bir iz bırakarak terk edildiler ve yıkılıp gittiler. Bazıları başka amaçlar için kullanılmak için dönüştürüldüler. Özellikle değerli arazilerin üzerinde bulunan diğerleri ise yıkılmanın eşiğine geldiler.

Öte yandan, çeşitli tamiratlar geçirmek suretiyle ayakta kalabilen birçoğu ise bölgedeki Yahudi cemaatleri tarafından kullanılmaya devam ediyorlar. Türk Yahudi toplumunun bir bölümünün, son 50. yılda başka topraklara göç etmiş olmasından dolayı, ibadet edenlerin sayısı azalmış olsa da; bu sinagoglar yüzyıllardır olduğu gibi görevlerini sürdürüyorlar.